Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2015

1431 7bb3 390

creepydear:

memeguy-com:

CHINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Advisors vow to bobobobobobobobobobobobobobobobbo

Reposted frombwana bwana viajuhudora juhudora
sinistro
9544 b082 390
Reposted fromfelicka felicka viamagdanestor magdanestor
3531 a613 390
Reposted fromniub niub viapferdeherde pferdeherde
sinistro
5983 40f4 390
Reposted fromnimble nimble viapferdeherde pferdeherde
sinistro
2546 02af 390
Reposted fromsoadysta soadysta vialifeless lifeless
sinistro
6436 83c7 390
Reposted fromfelicka felicka viahelenburns helenburns
sinistro
- W CV napisał pan, że jest tajemniczy. Czy może pan to rozwinąć?
- Nie.
4787 22ff 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaKaroDred KaroDred
sinistro
sinistro
7654 7e40 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaazazel azazel
sinistro
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— Bolesław Prus, Omyłka
Reposted fromwronia wronia viaazazel azazel
sinistro
[…] Marla nadal żyje. Jej filozofia życiowa polega na tym, że, jak twierdzi, może umrzeć w każdej chwili. A tragedia polega na tym, że nie umiera.
— Chuck Palahniuk 'Fight Club'
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaumieranie umieranie
sinistro
8543 cb7e 390
Reposted fromtereska tereska viamagdanestor magdanestor
sinistro
sinistro
2219 6cd3 390

February 22 2015

sinistro
6000 63f5 390
Reposted fromcavovo cavovo viamy-anxieties my-anxieties
sinistro
sinistro
czemu muszę błagać ludzi by mnie kochali?
— birdman
sinistro
6699 0083 390
Reposted fromkjuik kjuik viacoffeeandunicorns coffeeandunicorns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl